Kurumsal

HAKKIMIZDA

Kısa adı İMKON olan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu 4 federasyon ile alt 45 birlik ve 120.000 (yüz yirmi bin) üyeyi bünyesinde bulunduran sektörün en büyük katılımcı sivil toplum kuruluşudur.
İMKON’ un amacı, sektörün tamamının sorunlarını çözme odaklı bir sivil toplum kuruluşu(STK) olmaktır.
Bu çerçevede inşaat sektörünün en temel sorunlarından birisi olarak gördüğümüz sektörde istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın kalifiyeliğinin eksikliğinden kaynaklı sorunlarını, iş kazalarını, yanlış malzeme kullanımını, kalitesiz işçiliği, iş kazaları ve diğer sorunlardan kaynaklı adli sorunların çözümünü ve yurtdışı müteahhitliğinde çalışanlarımızın belgesizliğinden kaynaklı sorunlarımızı gidermek amaçlı konfederasyonumuzun üyeleri tarafından inşaat sektörünün ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmak ve sektörün geleceğini daha güvenli inşa etmek amacı ile İMKON A.Ş. kurulmuştur.

KALİTE POLİTİKASI

İMKON A.Ş., belgelendirme proseslerinin ulusal ve uluslararası alanda en üst seviyede uygulayarak belgelendirme yaptığı mesleklerde dünya birinciliğini hedeflemiştir. İMKON A.Ş.’ ye ilgili Ulusal Yeterliliklerden personel belgesi almak üzere başvuran adayların başvuru aşamasından belgelendirme aşamasına ve belge yenilenmesine kadar uygulanacak esasları TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardına göre belirler.
İMKON A.Ş.’ de tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik ve eşit muamele, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkelerdir. İMKON A.Ş., tüm politika ve prosedürlerini ayrımcılık yapmadan (yaş, ırk, cinsiyet vs.) hazırlamış olup, mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara eşit hizmet olarak sunar.
Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, İMKON A.Ş.’ de yürütülen faaliyetler ile ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir. Kuruluşumuz belgelendirdiği ustalarla belgesiz olarak çalışan ustalar arasında kalite standardının arttırılmasına yönelik iş kazaları, malzemenin doğru kullanılması ve kaliteli işçilik başlıklarında istatistiki araştırmalar yaparak kalite standardını arttırmaya çalışır. İMKON A.Ş.’nin politikaları ve prosedürleri ile bunların uygulanması, bütün adaylar için adil ve tarafsızdır, TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ve İlgili Ulusal Yeterliliklerde aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili bütün prosedürler ve mevzuat şartlarıyla uyumludur. Bu politikanın sürdürülmesi, İMKON A.Ş.’nin organizasyon yapısına dâhil olan herkesin sorumluluğundadır. İMKON A.Ş., bu standartta belirtilenlerin dışında, başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler uygulamaz. İMKON A.Ş., kalite politikası, personelin tüm uygulama prosedürlerini bilmesi, anlaması ve uygulaması açısından personele bildirilmiştir.
İMKON A.Ş., taahhüt ettiği işleri zamanında ve planlarına uygun olarak gerçekleştirir.

YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ VE TARAFSIZLIK BEYANI

Görev almakta olduğum İMKON A.Ş. Üst Yönetiminde;
• İMKON A.Ş.’nin tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı objektif, adil, tarafsız ve dürüst davranacağımı,
• İMKON A.Ş. yönetimi olarak, Genel Müdür, belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çatışması olması durumunda olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
• İMKON A.Ş. firmasından belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasına müdahil olmayacağımı,
• Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
• Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde TS EN ISO/IEC 17024 Standardının, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin ve İMKON A.Ş. Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,
• Yönetici olarak aynı zamanda işveren olduğum, çalışanlarımızın objektif, adil ve tarafsız gerçekleşecek sınavlar ile belgelendirilmesinin, en fazla kârının nitelikli, kalifiye elemana sahip olma açısından işveren olarak bana da hizmet edeceği kendi iş menfaatlerim açısından da tarafsızlığımı korumamın doğru ve kararlı bir tavrım olacağını
beyan ve taahhüt ederim.
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir TELLİOĞLU,01/04/2015

MİSYONUMUZ

Türk inşaat müteahhitlik firmalarının, globalleşen dünyada çalışanlarını ISO IEC 17024 standartlarına göre belgelendirilmesini sağlayarak işçilik ve iş kazalarından kaynaklı zararları minimize etmek, malzemenin doğru kullanılmasını sağlamak işçilik hatalarını önlemek ve bu şekilde rekabet gücünü arttırmaktır.

VİZYONUMUZ

TÜRKAK ve MYK’nın standartlarına göre yurt içi ve yurt dışında inşaat sektöründeki çalışanlarımızın iş güvenliği başta olmak üzere kalifiyelik standardını yükselterek ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve inşaat sektörünün geleceğini daha güvenli inşa etmektir.