Eğitim

İlgili ulusal yeterlilikte eğitim ön şart olarak belirtilmediği sürece aday doğrudan sınava girebilir.

İMKON A.Ş eğitmen ve sınav yapıcı olarak farklı personel kullanmaktadır.

Adayın eğitimine katılan personel, adayın sınavını yapamaz.

Bir adayın İMKON A.Ş’ den eğitim almış olması ona sınavlarda ayrıcalıklı davranılmasına sebep olmaz.

İMKON A.Ş’ den hem eğitim hem de belgelendirme hizmeti alınması halinde sınavlarda daha avantajlı olunacaktır diye bir kural yoktur.

Aday, sınavlarda ilgili ulusal yeterliliğin istediği düzeyde bir başarı sağlamazsa,

eğitime katılmış olsa bile belge almaya hak kazanamaz.